BLANKING PRESSES
blanking press  bronx blanking press stanko blanking press
IMT 1216
COMPLETE 800-TON SIDE FED Blanking Press
IMT 1217
BRONX Blanking Press
IMT 1307
STANKO Blanking Press
       
C-FRAME PRESSES
  russian hydraulic c-frame press  

IMT 1319
RUSSIAN HYDRAULIC C-Frame Press
 
       
FORGING PRESSES
  dneiper 500 T hydraulic forging press duisburg hydraulic open die forging press  
  IMT 1208
DNEIPER 500 TON HYRAULIC Forging Press
IMT1296
DUISBURG HYDR. OPEN DIE Forging Press
 
       
HYDRAULIC PRESSES
  loire hydraulic press  
  IMT 648
LOIRE
 
       
SHIPYARD PRESSES
  hugh smith shipyard press  
  IMT PG 11
HUGH SMITH Shipyard Press 400 tons with manipulating cranes